fbpx

OVER DE STICHTING

Cultura Mosae is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor zowel cultuurmakers als cultuurliefhebbers in Maastricht. Hiervoor werkt Cultura Mosae samen met alle culturele organisaties in de stad, zoals musea, scholen, amateurclubs en professionele gezelschappen. Cultura Mosae programmeert het hele jaar door, voornamelijk in de publieke ruimte van Maastricht.

VISIE

Samen maken we cultuur
Daar staan we voor

Samen maken we onze eigen cultuur, met de mensen en de makers in onze omgeving. Zo creëren we een samenleving die eigenheid én diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. Cultura Mosae draagt bij aan deze samenleving door cultuur (lees: culturele activiteiten) zichtbaar (en) toegankelijk te maken voor elk publiek: van bewoners tot bezoekers, voor zowel leken en liefhebbers als bewonderaars en kenners.

Alle uitingsvormen van cultuur, zoals theater, dans of beeldende kunst, zijn een weerspiegeling van-, een reactie op- of geven richting aan onze samenleving. Cultura Mosae steunt cultuur: de mensen die het beleven en de mensen die het maken. Zo draagt Cultura Mosae bij aan een stad en regio waarin wij elkaar begrijpen, verrijken, vernieuwen en verbinden. Om samen te komen, samen te vieren, samen stil te staan.. om vooruit te komen.

MISSIE

Voor elkaar, voor iedereen
Daar gaan we voor

Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Op die manier wordt cultuur zichtbaar toegankelijk en bereikbaar gemaakt voor ieder publiek.

Cultura Mosae gaat de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en voorstellen aan te bieden aan de stad en de mensen; van bewoners tot (internationale) studenten, bezoekers, en makers. Het doel is om mensen te verbinden: met elkaar, met de stad en de regio en met hun eigen -of juist een nieuwe- cultuur.

Cultura Mosae:

  • Ondersteunt mensen die (gezamenlijk) culturele activiteiten organiseren, zoals amateur en/of professionele kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;
  • Biedt makers een podium waardoor zij een publiek hebben, gezien worden en kunnen (door)groeien;
  • Bouwt aan netwerken van vrijwilligers, makers, culturele- en andere instellingen als fundament voor de culturele sector. Innovatie en creativiteit worden ingezet om het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers van Maastricht e.a. te stimuleren;
  • Zoekt aansluiting bij zorg- en maatschappelijke instellingen, bij scholen en sportinstellingen. Ook verwevenheid met andere gemeentelijke beleidsterreinen zal worden verkend. Door middel van uitbreiding van de samenwerking met al deze partijen, kunnen er meer nieuwe initiatieven en verfrissende perspectieven ontstaan.

Bestuur

Voorzitter Robin Berben
Penningmeester Boudewijn Cox
Secretaris Peggy van Sebillen
Bestuurslid Frank Steijns
Bestuurslid Richard Loomans