OVER ONS

OVER ONS

Stichting Cultura Mosae (SCM) werd in 2016 opgericht. Alle culturele projecten van Centrummanagement Maastricht zijn ondergebracht in de stichting Cultura Mosae. De stichting ziet het als haar taak om als verbinder en als platform gezelschappen en onderwijsinstellingen uit te dagen zich te presenteren met vernieuwende en creatieve concepten. Het leggen van verbindingen tussen Maastricht met de Euregio en het toegankelijk maken van cultuur voor een gevarieerd publiek zijn tevens belangrijke doelstellingen van de stichting.

 

Activiteiten

  • Het ondersteunen van, maar niet uitsluitend, vrijwilligers die gezamenlijk culturele activiteiten organiseren, waaronder, maar niet daartoe beperkt, amateur en/of professionele kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;

 

  • Het opbouwen van netwerken van vrijwilligers en contacten met culturele en andere instellingen die een sociale rol vervullen in de stad teneinde onder andere talentvolle individuen en cultuurgezelschappen een springplank te bieden naar provinciale en nationale optredens;

 

  • Creativiteit en innovatie binnen de culturele sector optimale ontplooiingskansen bieden, alsmede het stimuleren van het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers van de stad Maastricht;

 

  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden voor zover dienstig aan het bovenstaande.
Algemene gegevens

KvK nummer: 55508324
RSIN: 851743912
Rekeningnummer: NL 33 RABO 0314 3075 91

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de statuten. Kosten worden aan de bestuursleden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De correspondentie, notulen en aanvragen worden door de secretaris van de stichting verzorgd. De accountant controleert van de jaarrekening van de stichting.

Bestuur

Voorzitter Robin Berben
Penningmeester Richard Loomans
Secretaris Robert Hoogenboom
Bestuurslid Frank Steijns
Bestuurslid Immy Willekens

Agenda
Het bestuur van de stichting vergadert om de maand. Vergadering conform agenda en notulen worden geaccordeerd door het bestuur.